Novinky!

 • DOVOLENKA
  v dňoch od 5.8.2019-9.8.2019 nebudeme vyrábať ani predávať naše výrobky z dôvodu  ČERPANIA […]
 • Mliečny expres 2019
  Harmonogram platný od 1.1.2019
 • rozvoz mlieka
  Od 3.12.2018 opäť predávame okrem našich výrobkov už aj mlieko z nášho mliečneho […]
 • Zmena na stanovištiach
  Vážení zákazníci, vzhľadom k vyťaženiu nášho mliečneho expresu a tiež na základe Vašich […]

O nás

Poľnohospodárske družstvo Paňovce vzniklo v roku 1994 transformáciou z Poľnohospodárskeho družstva Čečejovce. Družstvo obhospodaruje poľnohospodársku pôdu na výmere 770 ha. Zaoberáme sa pestovaním trhových plodín a krmovín, chovom hovädzieho dobytka s produkciou mlieka, mliečných teliat, výkrmom ošípaných a chovom hydiny. Chov hovädzieho dobytka sa zameriava okrem produkcie kravského mlieka aj na vlastný odchov jalovíc pre obnovu vlastného stáda kráv. Zamestnávame pravidelne 30 zamestnancov.

Našou filozofiou je produkovať kvalitné a zdravé výrobky a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a primeranú starostlivosť v krajine, v ktorej hospodaríme.

Popis činnosti

Predmetom činnosti družstva je hlavne podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a poskytovanie služieb, súvisiacich s rastlinnou a živočíšnou výrobou. Hospodárime na výmere 770 hektárov pôdy. Družstvo je organizačne rozdelené do stredísk. Dve výrobné strediská (stredisko rastlinnej výroby a stredisko živočíšnej výroby) sú zamerané na poľnohospodársku prvovýrobu. Stredisko správy a ekonomiky zabezpečuje riadiace a administratívne služby pre všetky ostatné strediská. V roku 2012 sa obnovil chov ošípaných na hospodárskom dvore Paňovce.

História PD

Poľnohospodárske družstvo Paňovce vzniklo dňa 11. júla 1994 delimitáciou Poľnohospodárskeho družstva Čečejovce ako jedno z nástupnických družstiev. Bolo založené za účelom podnikania a zabezpečovania hospodárskych potrieb svojich členov. Pôvodne fungovalo družstvo ako JRD Paňovce a sprevádzali ho mnohé problémy od roku 1952 do roku 1958. JRD III. typu vzniklo v roku 1952 a tvorilo ho 42 členov. Zloženie členov (družstevníkov) sa časom menilo a JRD sa stalo celoobecným družstvom.

Zaujímavosťou je, že družstvo sa na prelome rokov 1959/1960 podieľalo na vybudovaní rybníka s rozlohou 4 ha, ktorý bol využívaný pre potreby chovu rýb, konkrétne kaprov. Navyše, obyvatelia mesta ho vyhľadávali aj kvôli príjemnému prostrediu pre trávenie voľného času – rybník poskytoval ideálny priestor na kúpanie, člnkovanie a organizovanie rozličných podujatí. Časom bol prenajatý Slovenskému rybárskemu zväzu. Ešte v roku 1985 sa v spolupráci MV investovalo do zveľadenia brehov rybníka. Odvtedy, žiaľ, rybník neplní svoj primárny účel – prítok a odtok už nie sú funkčné; ale každoročne sa tu konajú rybárske preteky na začiatok rybárskej sezóny.

Košík Item Removed. Undo
 • Žiadne produkty v košíku.

Od 1.8.2018 rušíme možnosť objednávania online (cez eshop). Skryť